En annan mamma

En annan mamma är en kampanj som drivs av Kvinnohuset Örebro.

Cookies

När du besöker denna sajt sparas cookies på din dator för att du ska kunna genomföra köp samt för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter

Personuppgifter som anges vid beställning används enbart för att skicka de varor du beställt.

Rättigheter till din data

Enligt respektive lagstadgade förutsättningar har du följande lagstadgade rättigheter när det gäller din personuppgifter: Rätt till tillgång (GDPR, artikel 15), rätt till radering (GDPR, artikel 17), rätt till rättelse (GDPR, artikel 16), rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18), rätt till dataportabilitet (GDPR, artikel 20), rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (GDPR, artikel 77), rätt att återkalla samtycke (GDPR, artikel 7, stycke 3) samt rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21). 

För att utöva dina rättigheter över din data, kontakta oss på info@enannanmamma.se.