Vill du stödja En annan mamma?

Swisha valfri summa till 123 589 74 91 eller scanna av QR-koden.

Varför du ska Bry dig om en annan mamma

Mäns våld mot kvinnor minskar inte. Tvärtom har behovet av stöd ökat markant senaste åren. Örebros medborgare behöver Kvinnohuset, vilket var anledningen till att den här kampanjen startades 2011. 

Genom att skänka valfri summa pengar, kan du göra skillnad för de kvinnor som söker stöd och skydd hos Kvinnohuset i Örebro. Och för deras barn. Under förra året bodde 53 kvinnor och de tillsammans hade med sig totalt 63 barn.

Pengarna som den här kampanjen samlar in ger Kvinnohuset möjlighet att ge de här barnen familjeaktiviteter och utflykter på lov och helger, som ansiktsmålning, korvgrillning, pepparkaksbygge, fotbolls-VM och pyssel av olika slag. En guldkant som verksamheten annars inte har råd att erbjuda.

Citat från boende:
”Empatisk personal som är lyhörd”, ”Får mycket stöd”, ”Känns som att komma till en varm och öppen famn”, ”Trygghet”, ”Jag har fått ökad självkänsla och självförtroende”.

Totalt insamlat 2022

0 kr
Senast uppdaterat 27 maj

Kvinnohuset år för år:

2011

Styrelsen har genom paneldebatter med kommunstyrelseledamöter, insändare, intervjuer och politikerkontakter väckt opinion för att barnverksamheten ska finansieras av kommunen. Det lyckas och beviljas. Särskilt uppmärksammad blir ”En annan mamma”-kampanjen inför mors dag, som lyckas samla in drygt 50 000:-, som går till inköp av tv-apparater till alla boendets rum.

57 000 kr

2012

Ytterligare en kurator samt en barnpedagog anställs till verksamheten. Ett femårigt avtal skrivs också med Örebro kommun som inbegriper råd och stöd till de icke-boende som kontaktar Kvinnohuset.

45 000 kr

2013

En barnansvarig anställs på halvtid. Två utvecklingsprojekt genomförs också med finansiering av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Bland annat skapas ”lugna rummet” som inreds för mamma-barn-samtal. Tre gånger i veckan har barnansvariga aktiviteteter med barnen som bor i Kvinnohuset.

57 000 kr

2014

Ett nytt boende planeras. Under året har Kvinnohuset åtskilliga kontakter med kommunen, byggherren och en arkitekt för att planera bygget. Kvinnohuset startar också en Facebooksida för att berätta om sin verksamhet.

51 000 kr

2015

En medarbetare har under hösten åkt runt till gymnasium och Universitet och föreläst om Våld i nära relationer, samt Kvinnohusets arbete. Målet är att synliggöra och sprida kunskap om våld i nära relation, och hur man kan få hjälp.

54 000 kr

2016

Utvärderingar görs och här är några citat: ”Får mycket stöd”, ”Empatisk personal som är lyhörd”, ”känns som att komma till en varm och öppen famn”, ”trygghet”, ”jag har fått ökad självkänsla och självförtroende”

89 000 kr

2017

Under året skapas 123 aktivitetstillfällen av Kvinnohusets volontärer.

100 000 kr

2018

Under året tas 312 kontakter, vilket är nästan en ny kontakt varje dag. 95% ringer in till Kvinnohuset. Alla som hör av sig är inte själva våldsutsatta. Ibland är det närstående som vill prata om sin oro för en våldsutsatt kvinna. Flyttar in i det nya boendet som då utökas med tre platser. Årsmötet beslutar att män får bli stödmedlemmar.

105 000 kr

2019

Kvinnohuset 40 år. 335 personer kontaktar Kvinnohuset. I strax över hälften av kontakterna bor kvinnan med våldsutövaren och i majoriteten av kontakterna finns barn i hemmet.

125 000 kr

2020

520 nya kontakter. Samarbetet med polisen fördjupas vilket betyder att när poliser möter kvinnor som utsätts för våld i nära relation kan polisen förmedla kontakt till Kvinnohuset, om kvinnan själv vill. Genomsnitt antal nätter en kvinno bor hos Kvinnohuset är 57 nätter.

100 000 kr

2021

I snitt tas två nya kontakter per dag. De allra flesta som sökte stöd eller behövde boende kom från Örebro. Hela 85% var utsatta för psykiskt våld. 54% för fysiskt våld. 56% utsattes för våld även efter en separation, så kallat eftervård. Varannan kvinna som tog kontakt hade minderåriga barn i hemmet.

153 000 kr

2022

Nytt rekord?!

Våra stolta huvudsponsorer

Våra stolta stödsponsorer

city-örebro