Bry dig om en annan mamma.

När du köper ett armband stöttar du alla de kvinnor och barn som behöver stöd av Kvinnohuset i Örebro. Ett behov som tyvärr växer. Pengarna går oavkortat till verksamheten och ger den möjlighet att sätta guldkant på en annars så tuff vardag. 

Tillsammans gör vi skillnad för de kvinnor och barn som flyr våld och hot. 

Köp ett armband eller stötta som företag

Ett första steg mot ett nytt liv. Fritt från våld.

Fokuset för kampanjen 2024 ligger på livet efter våldet. Det går att frigöra sig från en våldsam relation och det finns ett ljusare liv på andra sidan. Livet efter våldet. Det är inte rättvist eller lätt att behöva lämna en våldsam relation, men det är värt det. 

Kampanjen En annan mamma syftar till att ekonomiskt stötta och bidra till det viktiga arbetet som Kvinnohuset i Örebro gör. Här erbjuds en fristad för kvinnor och barn som flyr våld och hot. Här finns professionell rådgivning, stöd och skyddat boende. Ett första steg mot ett nytt liv. Fritt från våld. 

Pengarna som kampanjen samlar in går oavkortat till Kvinnohuset i Örebro och ger dem möjlighet att skapa en guldkant på vardagen till de kvinnor och barn som får stöd av verksamheten.

Sponsor, privatperson, företag eller volontär — bli en pusselbit i ett livsviktigt arbete. 

Tack.

Barnens röster från Kvinnohuset i Örebro: 

“Jag fick hjälp att återta makten över mitt liv.”

”Jag fick skratta och känna glädje tillsammans med andra som genomgått samma svåra saker”

“Vägen hit har inte varit lätt men nu är jag äntligen på en trygg plats.”

“Jag såg ingen utväg. Nu är jag fri.”

“De visade mig och barnen omtanke när vi hade det som svårast”

Totalt insamlat 2024

Senast uppdaterat 20 juni
0 kr

Kvinnohuset år för år:

2024

Nytt rekord?!

2023

I 2023 års kampanj stod barnen i fokus. För bredvid varje mamma som tvingas fly från hot och våld, finns ett eller flera barn. Barnen som följer med möts av en helt ny vardag. Bort från rädslan och våldet, men också långt bort från det som varit hemma.

203 183 kr

2022

Mäns våld mot kvinnor minskar inte. Tvärtom har behovet av stöd ökat markant. För att visa konkret på hur det ser ut lyfte vi i denna kampanj siffror från 2021 som visade att 520 kvinnor behövde ta hjälp av Kvinnohuset i Örebro. Av dem bodde 53 kvinnor och 73 barn på Kvinnohuset i Örebro. Antalet kvinnor som kontaktade Kvinnohuset i Örebro 2021 var 20% fler än året innan. 2021 kontaktade 20% fler kvinnor Kvinnohuset i Örebro, än året innan.

174 134 kr

2021

I snitt tas två nya kontakter per dag. De allra flesta som sökte stöd eller behövde boende kom från Örebro. Hela 85% var utsatta för psykiskt våld. 54% för fysiskt våld. 56% utsattes för våld även efter en separation, så kallat eftervåld. Varannan kvinna som tog kontakt hade minderåriga barn i hemmet.

153 000 kr

2020

520 nya kontakter. Samarbetet med polisen fördjupas vilket betyder att när poliser möter kvinnor som utsätts för våld i nära relation kan polisen förmedla kontakt till Kvinnohuset, om kvinnan själv vill. Genomsnitt antal nätter en kvinno bor hos Kvinnohuset är 57 nätter.

100 000 kr

2019

Kvinnohuset 40 år. 335 personer kontaktar Kvinnohuset. I strax över hälften av kontakterna bor kvinnan med våldsutövaren och i majoriteten av kontakterna finns barn i hemmet.

125 000 kr

2018

Under året tas 312 kontakter, vilket är nästan en ny kontakt varje dag. 95% ringer in till Kvinnohuset. Alla som hör av sig är inte själva våldsutsatta. Ibland är det närstående som vill prata om sin oro för en våldsutsatt kvinna. Flyttar in i det nya boendet som då utökas med tre platser. Årsmötet beslutar att män får bli stödmedlemmar.

105 000 kr

2017

Under året skapas 123 aktivitetstillfällen av Kvinnohusets volontärer.

100 000 kr

2016

Utvärderingar görs och här är några citat: ”Får mycket stöd”, ”Empatisk personal som är lyhörd”, ”känns som att komma till en varm och öppen famn”, ”trygghet”, ”jag har fått ökad självkänsla och självförtroende”

89 000 kr

2015

En medarbetare har under hösten åkt runt till gymnasium och Universitet och föreläst om Våld i nära relationer, samt Kvinnohusets arbete. Målet är att synliggöra och sprida kunskap om våld i nära relation, och hur man kan få hjälp.

54 000 kr

2014

Ett nytt boende planeras. Under året har Kvinnohuset åtskilliga kontakter med kommunen, byggherren och en arkitekt för att planera bygget. Kvinnohuset startar också en Facebooksida för att berätta om sin verksamhet.

51 000 kr

2013

En barnansvarig anställs på halvtid. Två utvecklingsprojekt genomförs också med finansiering av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Bland annat skapas ”lugna rummet” som inreds för mamma-barn-samtal. Tre gånger i veckan har barnansvariga aktiviteteter med barnen som bor i Kvinnohuset.

57 000 kr

2012

Ytterligare en kurator samt en barnpedagog anställs till verksamheten. Ett femårigt avtal skrivs också med Örebro kommun som inbegriper råd och stöd till de icke-boende som kontaktar Kvinnohuset.

45 000 kr

2011

Styrelsen har genom paneldebatter med kommunstyrelseledamöter, insändare, intervjuer och politikerkontakter väckt opinion för att barnverksamheten ska finansieras av kommunen. Det lyckas och beviljas. Särskilt uppmärksammad blir ”En annan mamma”-kampanjen inför mors dag, som lyckas samla in drygt 50 000:-, som går till inköp av tv-apparater till alla boendets rum.

57 000 kr

Våra stolta huvudsponsorer

Våra stolta stödsponsorer